reede, 8. jaanuar 2010

Mis ametid mulle sobivad?

Tütre koolitöödega seoses tegin täna karjääritesti ja tulemused polnud just väga üllatavad. No vähemalt esimene osa küll:
http://dreamfoundation.eu/career-test/result/hash/18083-de03d90b50
S Score: 40
(sotsiaalne) kutsesuundumus

Tüüpilised isiksusejooned: inimkeskne ja sõbralik, kannatlik, taktitundeline, mõistev, lahke, abi- ja koostöövalmis, toetav.

Tegevused: Sotsiaalne tüüp eelistab tegevusi, mis hõlmavad suhtlemist teiste inimestega. Igapäevaselt toetub ta pigem oma tunnetele kui loogilisele mõtlemisele. Talle meeldib rahuldada oma uudishimu ja avastada maailma ning arendada erinevate kultuuridega suhtlemisoskusi. Seda tüüpi inimesele sobivad tegevused on abistamine, teenindamine, õpetamine, ravimine, nõustamine, kasvatamine. Vähem sobivad kehalisi ja käelisi võimeid nõudvad tegevused.

Tüüpilised erialavalikud: eripedagoogika, algklasside õpetaja, mitmesugused põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja erialad, sotsiaaltöö, psühholoogiline nõustamine.

Vaba aja tegevused: vabatahtlik (ühiskondlik) töö, seltskondlik tegevus, sõprussuhete arendamine, perekondlikud üritused, isetegevus, tantsimine.

I Score: 38
(intellektuaalne) kutsesuundumus

Tüüpilised isiksusejooned: teadmishimuline, loogiline, kriitiline, tõde ja õigust taotlev, sõltumatu, analüütiline, uuriv.

Tegevused: Intellektuaalne tüüp tegeleb meelsasti materiaalse, sotsiaalse või vaimse maailma tundmaõppimisega. Ta on huvitatud info kogumisest ja analüüsimisest ning probleemidele lahenduse leidmisest. Ta hindab haridust ja on orienteeritud tulemuste saavutamisele.

Intellektuaalne tüüp püüdleb maailma parema mõistmise suunas. Ta võib tunda huvi mõne teadusala või mõne muu kõrget teadmiste taset nõudva ala vastu.

Samas ei sobi talle tegevused, mis on liiga sotsiaalsed või korduvad oma olemuselt.

Tüüpilised erialavalikud: antropoloogia, astronoomia, biokeemia, biofüüsika, filoloogia, filosoofia, füüsika, geneetika, informaatika, matemaatika, meditsiin, psühholoogia, sotsioloogia, teoloogia.

Vaba aja tegevused: lugemine, kehaline töö, sport, matkamine.

A Score: 26
(artistlik) kutsesuundumus

Tüüpilised isiksusejooned: omapärane, originaalne, huvitav, tundlik, väljendusrikas, loov, hea kujutlusvõimega, iseseisev, keeruka maailmatajuga, heakskiitu ja tunnustust ootav.

Tegevused: Artistlikule tüübile meeldib väljendada oma isikupära mitmesuguste vormide kaudu, nagu sõnad, helid, näitlemine, tantsimine, maalimine. Ta vajab tegevusvabadust ajas ja ruumis ning maailma tunnetamisel.

Seda tüüpi inimesel on kalduvus sukelduda tundmatusse ja avastada uusi kunstilisi võimalusi. Ta on võimeline kohanema uutes olukordades, kuid talle ei meeldi tegevused, mis on korrapärased, süstemaatilised või seotud bürokraatiaga.

Tüüpilised erialavalikud: maalimine, lavastuskunst, graafika, skulptuur, rakenduskunstid (keraamika, klaas jne), arhitektuur, disain, muusika erialad (s.h. kirikumuusika, levimuusika, rahvamuusika), lavakunst, tantsukunst

Vaba aja tegevused: lugemine, joonistamine, visandamine, maalimine, kunstiüritustest osavõtmine, kontsertide ja etenduste külastamine, muusikaline tegevus.

Ja kutsesobivustesti tulemused: http://www.cv.ee/new_test/ceq.php?a=q

5 enimsobivamat ametit
71% Avalikud suhted
67% Haridus ja koolitus
62% Reklaam ja turundus
62% Tippjuhtimine
62% Infotehnoloogia

5 vähemsobivamat ametit
52% Pangandus ja kindlustus, juhtimine
52% Teadus- ja uurimistöö
52% Finants (raamatupidamine, audit)
48% Administratiivtöö/assisteerimine
45% Pangandus ja kindlustus

Kommentaare ei ole: